De instelling publiceert op deze webpagina de gegevens, zoals deze zijn voorgeschreven in de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Algemene gegevens


Het RSIN:
813597602


De doelstelling volgens de regelgeving:

Missie van Stichting Hetty Odink Stichting Hetty Odink is opgericht om jaarlijks een aantal kleinere goede doelen of initiatieven in Nederland die zich inzetten voor bestrijding en/ of genezing van kanker of actief bijdragen aan het welzijn van kankerpatiënten financieel te steunen. Wederzijds vertrouwen en persoonlijk contact staan daarbij voorop.

Contactgegevens

Czaar Peterstraat 157 1018 PJ Amsterdam

Telefoonnummer:
E-mailadres: info@stichtinghettyodink.nl

Beleid

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Bestuur

De bestuurssamenstelling

Naam Functie

Het beloningsbeleid

Stichting Hetty Odink kent geen beloningsbeleid. Alle werkzaamheden zijn op vrijwillige basis.

Activiteiten

U kunt meer lezen over de activiteiten van Stichting Hetty Odink in het jaarverslag

Jaarlijkse financiële verantwoording