De instelling publiceert op deze webpagina de gegevens, zoals deze zijn voorgeschreven in de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Algemene gegevens


Het RSIN:
813597602


De doelstelling volgens de regelgeving:

Missie van Stichting Hetty Odink Stichting Hetty Odink is opgericht om jaarlijks een aantal kleinere goede doelen of initiatieven in Nederland die zich inzetten voor bestrijding en/ of genezing van kanker of actief bijdragen aan het welzijn van kankerpatiënten en hun naasten financieel te steunen. Wederzijds vertrouwen en persoonlijk contact staan daarbij voorop.

Contactgegevens

Czaar Peterstraat 157 1018 PJ Amsterdam

Telefoonnummer:
E-mailadres: info@stichtinghettyodink.nl

Beleid

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Bestuur

De bestuurssamenstelling

Naam Functie

Het beloningsbeleid

Stichting Hetty Odink kent geen beloningsbeleid. Alle werkzaamheden zijn op vrijwillige basis.

Activiteiten

U kunt meer lezen over de activiteiten van Stichting Hetty Odink in het jaarverslag

Jaarlijkse financiële verantwoording