De instelling publiceert op deze webpagina de gegevens, zoals deze zijn voorgeschreven in de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Algemene gegevens


Het RSIN:
819594854


De doelstelling volgens de regelgeving:

De stichting stelt zich ten doel het verwerven van geldmiddelen te besteden voor door Lionsclub Rijnsburg-Valkenburg aan te wijzen bestemmingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer der

door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang daaraan nog niet bedoelde  bestemming is gegeven. Zij zal op verzoek van de genoemde Lionsclub coördineren en of organiseren en/of uitvoeren de externe activiteiten, waartoe

deze club in het kader van gemelde doelstelling heeft besloten.

De stichting zal niet op eigen initiatief activiteiten organiseren en zal te eigen behoeve niet anders dan de werkelijk gemaakte kosten in rekening kunnen brengen

 

 

ContactgegevensTelefoonnummer: 071-3610597
E-mailadres: rijnsburg@lions.nl

Beleid

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het organiseren van een golftoernooi in de maand juni en het organiseren van een corso-avond in de maand augustus

Bestuur

De bestuurssamenstelling

Naam Functie

Het beloningsbeleid

Er worden geen beloningen of kostenvergoedingen aan bestuursleden uitgekeerd

Activiteiten

Het organiseren van minimaal twee activiteiten per jaar, waarvan de opbrengst ten goede komt aan goede doelen.

Jaarlijkse financiële verantwoording