De instelling publiceert op deze webpagina de gegevens, zoals deze zijn voorgeschreven in de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Algemene gegevens


Het RSIN:
32139926


De doelstelling volgens de regelgeving:

Statutaire doelstelling: De SMBL komt op voor de belangen van de inwoners van Leusden, met name voor de belangen van de kwetsbare inwoners: ouderen, chronisch zieken, mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking, cliënten van de geestelijke gezondheidszorg, vluchtelingen en andere nieuwkomers, mensen met een minimum-inkomen en/of financiële problemen en mantelzorgers.

Contactgegevens

Willem de Zwijgerlaan 22 3832 CR Leusden

Telefoonnummer: 06 12 55 56 93
E-mailadres: smbl@voorleusden.nl

Statutaire doelstelling: De SMBL komt op voor de belangen van de inwoners van Leusden, met name voor de belangen van de kwetsbare inwoners: ouderen, chronisch zieken, mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking, cliënten van de geestelijke gezondheidszorg, vluchtelingen en andere nieuwkomers, mensen met een minimum-inkomen en/of financiële problemen en mantelzorgers.

-->

Beleid

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Bestuur

De bestuurssamenstelling

Naam Functie

Het beloningsbeleid

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor bestede tijd. Gemaakte onkosten worden vergoed tegen overlegging van bonnen.

Activiteiten

Jaarlijkse financiële verantwoording

Statutaire doelstelling: De SMBL komt op voor de belangen van de inwoners van Leusden, met name voor de belangen van de kwetsbare inwoners: ouderen, chronisch zieken, mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking, cliënten van de geestelijke gezondheidszorg, vluchtelingen en andere nieuwkomers, mensen met een minimum-inkomen en/of financiële problemen en mantelzorgers.

-->