De instelling publiceert op deze webpagina de gegevens, zoals deze zijn voorgeschreven in de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Algemene gegevens


Het RSIN:
7093378


De doelstelling volgens de regelgeving:

Doelstellingen:

a)      De opbouw van kennis van artsen, verpleegsters, sociale werkers, onderwijzers in samenwerking met universiteiten en scholen betreffende de oorzaken van geboorteafwijkingen.

b)      Het bewust maken van de noodzakelijkheid om niet commerciele maatschappijen en instituten aktief te laten bijdragen in het voorkomen van geboorteafwijkingen.

c)       Het onderwijzen op scholen aan jeugd over de negatieve gevolgen van tiener-zwangerschap voor moeder en kind.

 

Sinds 2000 gespecialiseerd in edukatieve programas voor het voorkomen van geboorte afwijkingen. Dit geschied door opleidingen van jaarlijks cerca 3000 artsen, verpleegsters, onderwijzers, in diverse landen van Latijns Amerika in samenwerking met universiteiten in die landen. 

In 2017 en 2018 werkzaam in Bolivia, Peru, Ecuador, Honduras en El Salvador.

Contactgegevens

Stichting De Waal Foundation Sint Annastraat 20 1411 PH Naarden

Telefoonnummer:
E-mailadres: fdw@fdwaal.org

Beleid

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Sinds de start in 1985 hulp aan kinderen met een handicap, maar vanaf het jaar 2000 gespecialiseerd in de edukatie over het voorkomen van geboorteafwijkingen. Dit geschiedt door jaarlijkse opleidingen van cerca 3000 artsen, verpleegsters, onderwijzers en andere professionals in 5 landen (Bolivia, Peru, Ecuador, Honduras, El Salvador) en in samenwerking met diverse universiteiten in die landen.

Bestuur

De bestuurssamenstelling

Naam Functie

Het beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen enkele beloning. De werknemers in de diverse projecten in Latijns Amerika worden conform lokaal loonniveau en regelgeving uitbetaald.

Activiteiten

Sinds 2000 gespecialiseerd in edukatieve programas voor het voorkomen van geboorte afwijkingen. Dit geschied door opleidingen van jaarlijks cerca 3000 artsen, verpleegsters, onderwijzers, in diverse landen van Latijns Amerika in samenwerking met universiteiten in die landen. Werkzaam in Bolivia, Peru, Ecuador, Honduras en El Salvador. Sinds 2000 zijn meer dan 30.000 artsen, verpleegsters, vroedvrouwen en onderwijzers opgeleid. Ook worden jaarlijks meer dan 50.000 teenagers/scholieren voorgelicht over de risiko´s voor moeder en kind bij teenager zwangerschappen.

Jaarlijkse financiële verantwoording