De instelling publiceert op deze webpagina de gegevens, zoals deze zijn voorgeschreven in de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Algemene gegevens


Het RSIN:
812883007


De doelstelling volgens de regelgeving:

Carpe Diem heeft ten doel het verstrekken van financiële bijdragen voor de opleiding en verzorging van minderbedeelde en/of gehandicapte kinderen en jong volwassenen tot vijfentwintig jaar, het verstrekken van financiële bijdragen voor de aankoop of instandhouding van natuurprojecten en/of monumenten, het ondersteunen en opzetten van sociaal-maatschappelijke activiteiten, alsmede het doen van uitkeringen aan maatschappelijk erkende organisaties die eenzelfde doelstelling hebben als de stichting. Deze doelstellingen tracht Carpe Diem te bereiken door onder meer het verlenen van financiële steun. 

Carpe Diem heeft niet tot doel het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting. Daarnaast is het handelen dat commercieel risico met zich mee brengt uitgesloten.

ContactgegevensTelefoonnummer:
E-mailadres: info@carpediemrotterdam.nl

Beleid

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Bestuur

De bestuurssamenstelling

Naam Functie

Het beloningsbeleid

Carpe Diem heeft niet tot doel het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting en overige leden van het bestuur.

Activiteiten

Zie beleidsplan

Jaarlijkse financiële verantwoording