De instelling publiceert op deze webpagina de gegevens, zoals deze zijn voorgeschreven in de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Algemene gegevens


Het RSIN:
41011022


De doelstelling volgens de regelgeving:

Uitvoering geven aan het beleid van de kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Martinikerk en het bevorderen van de belangen van deze gemeente en de tot haar behorende leden en voorts het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruimste zin des woords.

Contactgegevens

Rembrandtweg 14 9761HS Eelde-Paterswolde

Telefoonnummer: 0681359779
E-mailadres: wijkfondsmartinikerk@gmail.com

Beleid

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Bestuur

De bestuurssamenstelling

Naam Functie

Het beloningsbeleid

Activiteiten

Jaarlijkse financiƫle verantwoording