Indien u een instelling bent die kwalificeert als ANBI dient u vanaf 1 januari 2014 te voldoen aan de wettelijke publicatieplicht op grond van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. Deze verplichting is een voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. De publicatieplicht houdt in dat u via internet op elektronische wijze informatie met betrekking tot het functioneren van de instelling openbaar maakt. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen heeft de wetgever voor een aantal gegevens de verplichting gesteld dat deze openbaar dienen te worden gemaakt.

Ba-PRO is now RiskRhino - The Ultimate Risk Protection

For more information about RiskRhino and the Governance, Risk and Compliance products we offer please go to http://www.RiskRhino.com